Garantujeme zákazníkům

 • zdarma provádíme konzultace a poradenství
 • zajišťujeme odborné posudky a stanoviska
 • jsem schopni vyřídit nezbytné povolení pro modernizaci popřípadě kolaudaci nového výtahu
 • veškeré námi dodávané komponenty jsou nové s příslušnými atesty
 • osobně předáváme výtah po dokončení prací
 • předvedeme a zaškolíme vás v obsluze nového výtahu
 • zajišťujeme všechny stavební práce týkajícím s postavením výtahu
 • provádění prací proškolenými a odborně zdatnými pracovníky
 • plnohodnotný záruční a pozáruční servis
 • vlastní projekce
 • krátké dodací lhůty (od 4 týdnů)
 • krátké lhůty prováděných prací
 • záruka na vlastní dodané díly a práce (od 60 – 72 měsíců)
 • příznivé a konkurence schopné ceny (cenové kalkulace jsou vždy vytvářeny individuálně)

Webdesign vytvořila agentura WebMotion
Naše stránky využívají Redakční systém WebContent CMS

Tvorba webových stránek