Servis

HV Výtahy s.r.o. zajišťuje servis všech typů výtahů v rozsahu dle platných norem a předpisů. Četnost a rozsah servisních prací na jednotlivých typech výtahů je určena normami, stářím výtahu, četností používání a požadavky zákazníka.

Kompletní servisní služby

Pravidelný servis výtahů provádíme na všech zařízeních (nových i starších). Veškeré servisní činnosti provádíme a zajišťujeme automaticky v předepsaných periodách uvedených v ČSN 27 4002 a ČSN 27 4007.

Přehled servisních služeb:

Provozní prohlídky
Prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Odborné prohlídky
Prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu.

Odborné zkoušky
Zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a posouzení provozních rizik.

Inspekční prohlídky (provádí inspekční orgán)
Posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí/nebezpečných situací a s nimi souvisejících provozních rizik a stanovení opatření k jejich odstranění.

Preventivní údržba
Pravidelné seřizování komponentů a součástí výtahu podle pokynů výrobce

Mazání a čištění
Pravidelné mazání a čištění výtahu běžně nepřístupných částí.

Havarijní servis
Havarijní opravy pro smluvní partnery provádíme do 4 hod od nahlášení. Opravy provádíme včetně víkendů a svátků. Nástup na opravu je po dohodě možný již od dvou hodin od nahlášení.

Vyproštění Nonstop 24
Většina našich nových a zmodernizovaných výtahových kabin obsahuje GSM modul, proto se nám lze dovolat přímo z porouchaného výtahu. A to i tehdy, pokud vypadlo napětí. GSM moduly jsou napájeny z baterie. V rámci vyproštění je zahrnuta následná oprava výtahu

Webdesign vytvořila agentura WebMotion
Naše stránky využívají Redakční systém WebContent CMS

Tvorba webových stránek